Audeo

Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

J.J.Strossmayera 341, 31 000 Osijek
tel: 031/377-121
fax:031/377-122
mob:091/6675636 i 099/2476644
e-mail:audeo@audeo.hr
www.audeo.hr