Mapa stranice

 • Mapa stranica audeo.hr
  • O namaU vremenima brzih promjena potrošačkih preferencija i dinamične tržišne konkurencije, istraživanje je tržišta osnovni preduvjet kvalitetnog poslovnog upravljanja i dugoročnog ostvarivanja dobiti.

   • AudeoAgencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

   • ReferenceLista klijenata:

  • Istraživanje tržištaNeke od najčešćih vrsta istraživanja tržišta koja obavljamo:istraživanje zadovoljstva kupacaistraživanja za porebe segmentacije tržištaistraživanja za potrebe oglašavanjaistraživanja za porebe određivanja cijenemedia monitoringistraživanje koncepta i razvoja proizvoda

   • Istraživanja zadovoljstva kupacaZadovoljan kupac daje preporuke drugim potencijalnim kupcima, vraća se obaviti ponovljenu kupnju, a ponekad je spreman i platiti dodatni iznos za poslovanje sa tvrtkom kojoj vjeruje.

   • Istraživanje za potrebe segmentacije tržištaIstraživanje u svrhu segmentacije tržišta nastoji identificirati postojeće tržišne segmente te ih, uz pomoć analitičkih modela, povezati sa određenim zemljopisnim i demografskim čimbenicima, vrijednostima, stavovima, životnim stilom i sl.

   • Istraživanja za potrebu oglašavanjaNaša istraživanja tržišta vezana uz promidžbu uključuju: studije praćenja, copy research, istraživanja slušanosti i gledanosti.

   • Istraživanja za potrebu određivanja cijeneMeđutim, neizostavni dio svake strategije je prosudba o tome koliko su proizvoda kupci spremni kupiti po određenoj cijeni, odnosno u kojoj mjeri se potražnja mijenja u ovisnosti o cijeni (cjenovna elastičnost).

   • Media monitoringNaše usluge media monitoringa obuhvaćaju press i web clipping, kao i analizu sadržaja elektroničkih medija. Svaki klijent dobiva individualizirani izvještaj kojim se analiziraju kvantitet i način pojavljivanja odabranih tema.

   • Istraživanje koncepta i razvoja proizvodaIstraživanja koncepta i razvoja proizvoda provodimo na sljedeće načine: test u kućanstvu, projektivne tehnike i fokus grupe.

  • Ispitivanje javnog mnijenjaDemokratizacijom hrvatske političke scene i većom važnošću koju odnosima sa javnošću pridaju političke stranke, tvrtke, vladine i nevladine organizacije, ispitivanje javnog mnijenja postaje važnim mehanizmom sprječavanja komunikacijskih kratkih spojeva između javnosti i spomenutih subjekata.

  • Istraživačka etikaIstraživačka etika je skup načela i smjernica koje reguliraju cjelokupni proces istraživanja, od njegovog ugovaranja, preko provođenja samog istraživanja do prezentacije rezultata i postupanja sa dobivenim podacima. Samo jasna istraživačka etika kao i njena dosljedna i nedvosmislena primjena omogućuju povjerenje javnosti u istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, kao i u subjekte koji ih provode.U svom radu agencija Audeo se strogo pridržava Međunarodnog kodeksa za istraživanja tržišta i društvena istraživanja (International Code of Marketing and Social Research Practice) kojega su zajednički donijeli ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) i ICC (International Chamber of Commerce). Na isti način se postavljamo u odnosu na primjenu smjernica koje je ESOMAR donio za postupanje u specifičnim istraživačkim situacijama i vrstama istraživanja (primjerice smjernice za anketiranje djece i smjernice za provođenje Mystery Shoppinga). U slučaju nedoumica u primjeni Kodeksa, Agencija se drži one interpretacije njegovih pravila koja je povoljnija za naručitelja, suradnike u istraživanju i ispitanike.Agencija se obvezuje upoznati sve sudionike u istraživanju sa elementima ovog Kodeksa kao i pribaviti im jedan njegov primjerak na njihovo traženje. Posebno se obvezujemo na čuvanje anonimnosti i dobrobiti ispitanika. Njihovi osobni podaci kao i drugi podaci dobiveni istraživanjem nikad neće biti dostupni nikome izvan Agencije, ukoliko oni samo ne daju dopuštenje. Jamčimo da se ti podaci nikad neće koristiti za stvaranje baza podataka koje se koriste za direktni marketing, bilo od strane Agencije ili nekog drugog.

  • Metodologija

  • VijestiU sklopo projekta Co-efficient Audeo je proveo istraživanje o energetskoj učinkovitosti. Više o navedenom projektu može se naći na sljedećoj internetskoj stranici:http://coefficient.eu

  • Interestna točka