Istraživanje za potrebe segmentacije tržišta

Istraživanje u svrhu segmentacije tržišta nastoji identificirati postojeće tržišne segmente te ih, uz pomoć analitičkih modela, povezati sa određenim zemljopisnim i demografskim čimbenicima, vrijednostima, stavovima, životnim stilom i sl.

Identificiranjem tržišnih segmenata između ostalog se može otkriti da očekivanja koja od nekog proizvoda imaju žene nisu jednaka očekivanjima koja imaju muškarci, da taj proizvod ne ispunjava iste potrebe kod starijih i kod mlađih osoba, osoba višeg i osoba nižeg imovinskog stanja, kao i da svi oni nisu spremni platiti jednaku cijenu za njega.

Na osnovu rezultata istraživanja segmentacije tržišta tvrtka može modificirati sve elemente marketinškog spleta. Primjerice, može usmjeriti svoja nastojanja samo na jedan tržišni segment, može nuditi ponešto drukčije proizvode i po nejednakim cijenama različitim tržišnim segmentima, napraviti nekoliko vrsta promidžbenih kampanja itd. Tvrtka može i zanemariti tržišne segmente i nuditi jednak proizvod, na istim mjestima i uz istu cijenu i promidžbu, ukoliko smatra da su razlike između pojedinih vrsta kupaca suviše male da bi bile marketinški zanimljive.