Istraživanje koncepta i razvoja proizvoda

Istraživanja koncepta i razvoja proizvoda provodimo na sljedeće načine: test u kućanstvu, projektivne tehnike i fokus grupe.

Test u kućanstvu

Ispitanici dobivaju dva ili više neoznačenih proizvoda koje će koristiti u kućanstvu, u realnoj situaciji potrošnje. Nakon nekoliko tjedana upotrebe ocjenjuju proizvode na osnovu karakteristika koje se smatraju važnim. Ovo istraživanje omogućuje identifikaciju jakih i slabih točaka nekog proizvoda u odnosu na konkurenciju te, sukladno tome, daljnji razvoj proizvoda.

Projektivne tehnike

Projektivne tehnike koriste se za testiranje koncepcije novog ili promijenjenog proizvoda. Pomoću ispitivanja neposrednih asocijacija ispitanika u odnosu na proizvod ili ispitivanjem personfikacije proizvoda, proizvođač može utvrditi je li zamišljeni koncept proizvoda sukladan načinu na koji proizvod doživljavaju potrošači. Primjerice, proizvođač može ispitati prenosi li novo pakiranje proizvoda željeni image ili ga proizvođači doživljavaju potpuno drukčije.

Fokus grupe

Fokus grupe se odnose na istovremene, grupne intervjue s 8-10 osoba. Intervjue vodi posebno educirani moderator čija je zadača razvijanje grupne interakcije i dinamike koja dovodi do generiranja većeg broja ideja i koncepata nego što je slučaj u pojedinačnim intervjuima. Intervjui se obično snimaju kako bi se zabilježile i verbalne i nevrbalne reakcije ispitanika.