Istraživanja za potrebu određivanja cijene

Međutim, neizostavni dio svake strategije je prosudba o tome koliko su proizvoda kupci spremni kupiti po određenoj cijeni, odnosno u kojoj mjeri se potražnja mijenja u ovisnosti o cijeni (cjenovna elastičnost).

Neki od načina kojima ispitujemo cijene i cjenovnu elastičnost su:

Van Westendorpov model

Anketiranjem kupaca nekog proizvoda nastoji se ustanoviti percepcija prihvatljivosti cijene nekog proizvoda. Pretpostavka modela je da postoji minimalna cijena tj. cijena ispod koje kupci počinju sumnjati u kvalitet proizvoda, kao i maksimalna cijena tj. cijena iznad koje kupci prestaju kupovati proizvod zbog njegove skupoće. Pomoću ovog modela određuju se optimalna cijena, kao i raspon prihvatljivih cijena.

Istraživanje namjere kupnje

Eksperiment u kojemu se potencijalne kupce ispituje o namjeri kupnje određenog proizvoda pri čemu cijena služi kao nezavisna varijabla. Ovom metodom se dobiva elastičnost potražnje za dotičnim proizvodom.

Testiranje u parovima

Potencijalne kupce se ispituje o namjeri kupnje pri čemu se, za razliku od istraživanja namjere kupnje, variraju i cijena i pojedine karakteristike proizvoda. Na ovaj način se može otkriti jesu li kupci spremni platiti višu cijenu za kvalitetniji proizvod.