Istraživanje tržišta

Neke od najčešćih vrsta istraživanja tržišta koja obavljamo:

  • istraživanje zadovoljstva kupaca
  • istraživanja za porebe segmentacije tržišta
  • istraživanja za potrebe oglašavanja
  • istraživanja za porebe određivanja cijene
  • media monitoring
  • istraživanje koncepta i razvoja proizvoda

Istraživanja zadovoljstva kupaca

Zadovoljan kupac daje preporuke drugim potencijalnim kupcima, vraća se obaviti ponovljenu kupnju, a ponekad je spreman i platiti dodatni iznos za poslovanje sa tvrtkom kojoj vjeruje.

Istraživanje za potrebe segmentacije tržišta

Istraživanje u svrhu segmentacije tržišta nastoji identificirati postojeće tržišne segmente te ih, uz pomoć analitičkih modela, povezati sa određenim zemljopisnim i demografskim čimbenicima, vrijednostima, stavovima, životnim stilom i sl.

Istraživanja za potrebu oglašavanja

Naša istraživanja tržišta vezana uz promidžbu uključuju: studije praćenja, copy research, istraživanja slušanosti i gledanosti.

Istraživanja za potrebu određivanja cijene

Međutim, neizostavni dio svake strategije je prosudba o tome koliko su proizvoda kupci spremni kupiti po određenoj cijeni, odnosno u kojoj mjeri se potražnja mijenja u ovisnosti o cijeni (cjenovna elastičnost).

Media monitoring

Naše usluge media monitoringa obuhvaćaju press i web clipping, kao i analizu sadržaja elektroničkih medija. Svaki klijent dobiva individualizirani izvještaj kojim se analiziraju kvantitet i način pojavljivanja odabranih tema.

Istraživanje koncepta i razvoja proizvoda

Istraživanja koncepta i razvoja proizvoda provodimo na sljedeće načine: test u kućanstvu, projektivne tehnike i fokus grupe.