Istraživačka etika

Istraživačka etika je skup načela i smjernica koje reguliraju cjelokupni proces istraživanja, od njegovog ugovaranja, preko provođenja samog istraživanja do prezentacije rezultata i postupanja sa dobivenim podacima. Samo jasna istraživačka etika kao i njena dosljedna i nedvosmislena primjena omogućuju povjerenje javnosti u istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, kao i u subjekte koji ih provode.

U svom radu agencija Audeo se strogo pridržava Međunarodnog kodeksa za istraživanja tržišta i društvena istraživanja (International Code of Marketing and Social Research Practice) kojega su zajednički donijeli ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) i ICC (International Chamber of Commerce). Na isti način se postavljamo u odnosu na primjenu smjernica koje je ESOMAR donio za postupanje u specifičnim istraživačkim situacijama i vrstama istraživanja (primjerice smjernice za anketiranje djece i smjernice za provođenje Mystery Shoppinga). U slučaju nedoumica u primjeni Kodeksa, Agencija se drži one interpretacije njegovih pravila koja je povoljnija za naručitelja, suradnike u istraživanju i ispitanike.
Agencija se obvezuje upoznati sve sudionike u istraživanju sa elementima ovog Kodeksa kao i pribaviti im jedan njegov primjerak na njihovo traženje.
 
Posebno se obvezujemo na čuvanje anonimnosti i dobrobiti ispitanika. Njihovi osobni podaci kao i drugi podaci dobiveni istraživanjem nikad neće biti dostupni nikome izvan Agencije, ukoliko oni samo ne daju dopuštenje. Jamčimo da se ti podaci nikad neće koristiti za stvaranje baza podataka koje se koriste za direktni marketing, bilo od strane Agencije ili nekog drugog.