Ispitivanje javnog mnijenja

Demokratizacijom hrvatske političke scene i većom važnošću koju odnosima sa javnošću pridaju političke stranke, tvrtke, vladine i nevladine organizacije, ispitivanje javnog mnijenja postaje važnim mehanizmom sprječavanja komunikacijskih kratkih spojeva između javnosti i spomenutih subjekata.

Neki od primjera ispitivanja javnog mnijenja uključuju:

  • Ispitivanje rejtinga političara i političkih stranaka
  • Predizborna i postizborna istraživanja
  • Analizu političkih poruka
  • Ispitivanje povjerenja građana u važne društvene institucije
  • Ispitivanje percepcije pojedinih društvenih tema

Osnovne metode kojima ispitujemo javno mnijenje su:

Dubinska ispitivanja (In-depth polls)

Temeljita istraživanja javne percepcije društveno važnih pitanja. Ova istraživanja često služe kao benchmark za kasnije analize razvoja javnog mnijenja.

Kratka ispitivanja (short polls)

Istraživanja koja traju vrlo kratko (oko 5 min.) i rade se na manjem uzorku, a služe za ocjenu osnovnih trendova kretanja javnog mnijenja.

Tracking ispitivanja (tracking polls)

Ispitivanje koje se izvode u vrlo kratkim razdobljima i čiji je osnovni cilj procjena promjene javnog mnijenja pod utjecajem važnih događaja.